Vi tilbyder online booking

Vi tilbyder online booking - Se mereProduktionsdyr

Produktionsdyr

Hos Dyrlægerne arbejder vi også med kvæg, får og geder.

Kvæg

Dyrlægearbejdet i landbruget og fødevaresektoren har ændret sig meget de seneste år. I klassisk enkeltdyrsbehandling i kvægbesætningerne spiller dyrlægen nu også en rolle som produktionsrådgiver, og sparring med fodringsrådgiverne ved optimering af besætningen.

  • Vi laver sundhedsrådgivning i alle typer besætninger med fokus på forebyggelse frem for behandling.
  • Som dyrlæger har vi fokus på sundhed og velfærd i besætningerne, men også optimering af økonomi i besætningen.
  • Vi er opdateret gennem kursusaktivitet på nyeste viden omkring kvægsundhed.
  • Vores mål er sammen med besætningsejer og fodermester at udnytte det potentiale, der ligger i besætningen på bedste vis.
  • Vi rådgiver omkring yversunhed, forebyggelse af haltheder og reproduktion.
  • Vi varetager både akutte og planlagte opgaver i alle typer besætninger.
  • Vi kører ud i døgnets 24 timer og har et vagtsamarbejde udenfor åbningstid med de omkringliggende dyreklinikker i trekantsområdet.
  • Praksis råder over et bedøvelsesgevær hvis man har udløbne vilde kvier. Martin varetager disse opgaver.

Får og geder

Disse dyregrupper holdes typisk som hobbydyr.

De situationer vi oftest bliver tilkaldt til, er omkring lemning, hvor der kan være fødselskomplikationer eller fåret får drægtighedssyge i den efterfølgende diegivningsperiode.

Det kan også være henvendeler ved halthed eller nedsat ædelyst.

Vi rådgiver også om ormestrategi for besætningen.

 

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®